118.DK Dataleverance - adgang til nyeste info.

 

TDC indsamler, registrerer og opdaterer nummeroplysningsdata (1) i overensstemmelse med nummeroplysningsbekendtgørelsen (2) TDC’s landsdækkende nummeroplysningsdatabase.Fordele ved en TDC Dataleverance:

 • Altid opdaterede kontaktoplysninger

 • Adressedata der er vasket og modificeret jf. CPR's vejregister

 • Din virksomhed får derfor den største sikkerhed for den mest valide datakvalitet på markedet.

 • Du sparer tid og omkostninger til dataindsamling, vask og validering

 • Opgaven løses af specialiserede databehandlere, og vi anvender velafprøvede og pålidelige systemer.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder, så finder vi den rigtige løsning til dig.

Teknik:

Her er 6 eksempler i CSV format på resultatvisning fra en dataleverancefil. (Eksemplerne er med fiktive telefonnummer, navn og adresse)

 • 3 private optagelser
  |0|priv|FALSE||||København N|||4|||||TRUE|20150205|STATUS|0101||Søren|Høgh|Jensen|||||||2200 ||0|10|2620|Fredensgade||||tv|||||H||||||||P|0|MAN|1183054|YPN|
  |0|priv|FALSE||||Viborg|Rønbjerg|||||||TRUE|20141003|STATUS|0760||Jens||Vejmand|||||||6971 ||0|5|2449|Stenvej|||||||||H||||||||P|0|MAN|0|YPN|
  |0|priv|FALSE|||12345678|København S|||3|||||TRUE|20150219|STATUS|0101||Jan|Lille|Lund|||| |||2300||0|10|0844|Husarvej||||TV|||||N||||||||P|0|MAN|118123|YPN|

 • 1 taletidskort
  |0|tale|TRUE|||12345678|||||||||TRUE|20141230|STATUS|||||Taletidskort|||||||||0||||||||||M| |N||||||||P|0|||YPN|

 • 2 firmaer med cvr.nr og cvrP.nr. påvasket
  |0|virk|FALSE|||12345678|Roskilde||||TRUE|General permission|||TRUE|20150222|STATUS|0265|TDCA/S||||||||||4000||0|1|4480|Bjergvej|||||
  46771110|46771000|L||N||||||||V|0|||YPN|
  |0|virk|FALSE|||12345678|Tranbjerg|Slet|||FALSE||||TRUE|20150222|STATUS|0250|TDCApS|||||
  |||||8310||0|30|0271|Sletvej|||||12345678|47533201|L| |N||||||||V|0|||YPN|


 

Se listen over mulige data i TDC Dataleverancen

                     

Felt no. Feltnavn Feltbeskrivelse Basis/Tilkøb
1. Indent: always '0' (zero) indicating a main record Basis
2. Vendor ID Leverandør id Basis
3. AnonymousPrepaidIndicator Anonymt abonnement / Taletidskort Basis
4. CareOfName C/O Basis
5. CountryIdentificationCode Landekode Basis
6. DanishTelephoneNumberIdentifier Telefon nummer Basis
7. DistrictName Postdistrikt Basis
8. DistrictSubdivisionIdentifier Bynavn Basis
9. EmploymentPositionName Stilling Basis
10. FloorIdentifier Etage Basis
11. FurtherUsageConsentIndicator Samtykke til videre anvendelse Basis
12. FurtherUsageConsentText Tilladte videre anvendelser Basis
13. LookupDateTime Leverancetidspunkt Basis
14. MailDeliverySublocationIdentifier Lokalitet / Bygningsnavn Basis
15. MovementChangeIndicator Bevægelse Basis
16. MovementDate format: YYYYMMDD Bevægelsesdato Basis
17. MovementTypeCode Bevægelsestype Basis
18. MunicipalityCode Kommunekode Basis
19. OrganizationName Firmanavn Basis
20. PersonGivenName Fornavn Basis
21. PersonMiddleName Mellemnavn Basis
22. PersonSurnameName Efternavn Basis
23. PostalAddressFirstLineText * Linie 1 i postadressen Basis
24. PostalAddressSecondLineText * Linie 2 i postadressen Basis
25. PostalAddressThirdLineText * Linie 3 i postadressen Basis
26. PostalAddressFourthLineText * Linie 4 i postadressen Basis
27. PostalAddressFifthLineText * Linie 5 i postadressen Basis
28. PostalAddressSixthLineText * Linie 6 i postadressen Basis
29. PostCodeIdentifier * Postnummer Basis
30. PostOfficeBoxIdentifier Postbox Basis
31. SerialNumberIdentifier Leveranceløbenummer Basis
32. StreetBuildingIdentifier Husnummer Basis
33. StreetCode Vejkode Basis
34. StreetName Vejnavn Basis
35. StreetNameForAddressingName * Basis
36. SubscriptionListCompleteIndicator Listetype Basis
37. SubscriptionListOfficialOnlyIndicator Listeanvendelse Basis
38. SuiteIdentifier Dør Basis
39. TelephoneNumberRangeEndIdentifier Nummerserieslut Basis
40. TelephoneNumberRangeStartIdentifier Nummerseriestart Basis
41. TelephoneServiceTypeCode Tjenestetype Basis
42. TelephoneSpecificUsageCode * Specifik anvendelse Basis
43. TelephoneSubscriberProtectionCode * Hemmelig /udeladt markering Basis
44. Yellow Page (category) Codes / NACE code Branchekoder Tilkøb
45. Lon: The longitude of the location in WGS84 Længdegrad X Tilkøb
46. Lat: The latitude of the location in WGS84 Breddegrad Y Tilkøb
47. CVR-p number: The Central Business Register P-number CVR-p = Virksomhedens produktionsen-hedsnummer for hver fysisk beliggenhed Tilkøb
48. CVR number: The Central Business Register number CVR nr. = Virksomhedsnummer Tilkøb
49. Email address e-mail adresse Tilkøb
50. WEB address www adresse Tilkøb
51. Subscriber Type: "P" for residential, "V" for business Privat / Virksomhed Basis
52. Main number identifier: “1” for main number, else “0” Hovednummer Tilkøb
53. Gender Køn = Man/Woman/Unknown Tilkøb
54. Robinson Beskyttelse mod direkte markedsføring fra firmaer. Markeres 0/1 Tilkøb
55. OCH markering OCH markering. Yes/No/Empty Tilkøb

(1) Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om abonnentnumre, der er tildelt slutbrugere, indeholdende telefonnummer,
navn, adresse og den kategori af tjeneste telefonnummeret anvendes til jf. definition § 31 stk. 3 i teleloven.
(2) Ved nummeroplysningsbekendtgørelsen forstås bekendtgørelse nr. 435 af 09. maj 2011 med senere ændringer.

Download produktblad for yderligere information.