Ændringer

Kun hos dit teleselskab kan du ændre de oplysninger om dig, som bliver vist på 118.dk

På den måde er du sikret, at det kun er dig, der kan bestille ændringer af dine oplysninger.

Når dit teleselskab har foretaget ændringerne, bliver oplysningerne automatisk ændret/fjernet hos 118.dk

Det sker normalt fra dag til dag. 


Oplysninger på 118.dk

118.dk modtager data fra alle danske teleudbydere og din optagelse bliver vist på 118.dk uden redigering.

Når virksomheder bliver registreret i 118.dk’s systemer indsamler vi også virksomhedsoplysninger fra CVR.

Findes dine oplysninger på Google selvom de er fjernet fra 118.dk skal du kontakte Google for sletning:

 Report content on Google


Få adgang til nummeroplysningsdata fra Nuuday brands samt Dansk Kabel TV.

Indholdet af §31 nummeroplysningsdata fremgår af
bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser

Kontakt 118.dk for flere informationer Kontakt os her

De øvrige teleselskabers §31 data skal indhentes hos det enkelte teleselskab.