Vilkår for brug af 118.dk

Vilkår

Det er tilladt at søge i, samt udskrive information fra 118.dk via en browser og udprinte/videresende resultaterne.

Det er ikke tilladt at anvende scripts eller programmer, der automatisk søger i 118.dk

Det er alene tilladt at indsætte links og søgebokse, der linker til indhold på 118.dk på private og kommercielle hjemmesider, efter at have indhentet skriftlig tilladelse hos Nuuday A/S

Det er ikke tilladt at tage screendumps af kort eller andet materiale fra 118.dk og anvende på websites, tryksager etc.

118.dk eller data herfra må ikke anvendes til drift af oplysningstjenester, herunder anvendes ved udgivelse af trykte eller elektroniske publikationer.

Data på 118.dk er beskyttet af loven om ophavsret. Data må ikke kopieres, reproduceres, mangfoldiggøres eller publiceres på nogen måde, der krænker Nuuday A/S's rettigheder.

Data må ikke anvendes til uanmodet markedsføring eller stilles til rådighed for datadistributører eller adressebureauer, der formidler data til tredjemand.

Kort samt ruteberegning og -vejledning på 118.dk er baseret på data fra Google Maps.

Nuuday A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser og hændelser, der er eller kan være en følge af fejlbehæftede, manglende eller upræcise informationer i forbindelse med brug af disse tjenester. Nuuday A/S indhenter kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører. Kontaktoplysningerne opdateres løbende med information fra teleoperatørerne. Ændringer af kontakt-oplysninger skal kun ske til brugerens teleoperatør.